Giỏ hàng:
0
sản phẩm
Thứ sáu, 24/11/2017
Lọc sản phẩm
SONY VAIO (18)
Sắp xếp sản phẩm
Giỏ hàng:    0   sản phẩm      Đặt hàng | Xóa
Thông tin chung

  

 • Intel® Core i3 2370
 • 4GB DDR3
 • 640GB  SATA  Hard Drive
 • 15.5 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

 +Túi xách

 +Phần mềm diệt virut

Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
14.515.200 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i5 3210M
 • 6GB DDR3
 • 750GB  SATA  Hard Drive
 • 15.5 " LED
 • Microsoft Windows 8
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

 

 •  Túi Laptop Vaio
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
14.709.600 VNĐ
 
Thông tin chung

    

 • Intel® Core i5 2450
 • 4GB DDR3
 • 640GB  SATA  Hard Drive
 • 15.5 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

  Túi Laptop Vaio

Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
15.206.400 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i5 3210M
 • 4GB DDR3
 • 500GB  SATA  Hard Drive
 • 14.1 " LED
 • Microsoft Windows 8 (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

  

 •  Túi
 • Chuột
 • Bộ vệ sinh laptop
 • Phần mềm diệt virut bản quyền
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
15.292.800 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i5 3210M
 • 4GB DDR3
 • 500GB  SATA  Hard Drive
 • 14.1 " LED
 • Microsoft Windows 8 (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

  

 • Túi Laptop Vaio
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
15.292.800 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i5 3210
 • 4GB DDR3
 • 500GB  SATA  Hard Drive
 • 15.5 " LED
 • Microsoft Windows 8
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

 

 •  Túi Laptop Vaio
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
15.301.440 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i3 2370
 • 4GB DDR3
 • 500GB  SATA  Hard Drive
 • 15.5 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

 

 •  Túi
 • Bộ vệ sinh laptop
 • Phần mềm diệt virut bản quyền
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
15.487.200 VNĐ
 
Thông tin chung

  

 • Intel® Core i5 3210M
 • 6GB DDR3
 • 640GB  SATA  Hard Drive
 • 15.5 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại
 • Túi
 • Chuột
 • Bộ vệ sinh Laptop
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
16.092.000 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i5 3230M(2.6Ghz, 3MB L3 Cache)
 • 4GB DDR3
 • 500B  SATA  Hard Drive
 • 15.5 " LED
 • Graphic:Intel HD 4000
 • Microsoft Windows 8  (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
 • Màu:Bạc
Thông tin khuyến mại

 

 •  Túi Laptop VAIO
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
16.156.800 VNĐ
 
Thông tin chung

  

 • Intel® Core i3 2367M
 • 4GB DDR3
 • 320GB  SATA  Hard Drive
 • 11.6 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

 Túi Laptop Vaio

Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
16.545.600 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i5 3230M(2.6Ghz, 3MB L3 Cache)
 • 6GB DDR3
 • 1TB  SATA  Hard Drive
 • 14.1 " LED
 • Microsoft Windows 8  (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
 • Màu:Trắng
Thông tin khuyến mại

 

 •  Túi Laptop VAIO
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
16.811.280 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i5 3230M(2.6Ghz, 3MB L3 Cache)
 • 6GB DDR3
 • 1TB  SATA  Hard Drive
 • 14.1 " LED
 • Microsoft Windows 8  (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

 

 •  Túi Laptop VAIO
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
16.811.280 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i5 3230M(2.6Ghz, 3MB L3 Cache)
 • 4GB DDR3
 • Video Card:AMD redeon HD7550M(1GB)
 • 500GB  SATA  Hard Drive
 • 14.1 " LED
 • Microsoft Windows 8  (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

 

 •  Túi Laptop VAIO
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
17.301.600 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i5 3230M(2.6Ghz, 3MB L3 Cache)
 • 8GB DDR3
 • 1TB  SATA  Hard Drive
 • 15.5 " LED
 • Microsoft Windows 8  (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
 • Màu:Bạc
Thông tin khuyến mại

 

 •  Túi Laptop VAIO
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
17.500.320 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i5 3230M(2.6Ghz, 3MB L3 Cache)
 • 8GB DDR3
 • 1TB  SATA  Hard Drive
 • 15.5 " LED
 • Microsoft Windows 8  (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
 • Màu:Trắng
Thông tin khuyến mại

 

 •  Túi Laptop VAIO
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
17.500.320 VNĐ
 
Thông tin chung

  

 • Intel® Core i5 2450
 • 4GB DDR3
 • 500GB  SATA  Hard Drive
 • 14.1" LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

  

 •  Túi
 • Chuột
 • Bộ vệ sinh laptop
 • Phần mềm diệt virut bản quyền
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
18.208.800 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i7 3632Q (2.2Ghz,6 MB L3 cache)
 • 4GB DDR3
 • 1T B  SATA  Hard Drive
 • 15.5 " LED
 • Microsoft Windows 8
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

 

 •  Túi Laptop Vaio
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
18.301.680 VNĐ
 
Thông tin chung

  

 • Intel® Core i7 3612M
 • 8GB DDR3
 • 750GB  SATA  Hard Drive
 • 15.5 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

  Túi Laptop Vaio

Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
19.591.200 VNĐ
 
 
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kinh doanh
0913366550
0912470761
0904992772
0966696169
Phòng kỹ thuật
0978509683
0904973207
01219133789
Sản phẩm khuyến mại
Sản phẩm mới
Sản phẩm bán chạy