Giỏ hàng:
0
sản phẩm
Thứ sáu, 24/11/2017
Lọc sản phẩm
SONY VAIO (13)
Sắp xếp sản phẩm
Giỏ hàng:    0   sản phẩm      Đặt hàng | Xóa
Thông tin chung
 • Intel® Core 2 Duo T6670
 • 4GB DDR2 800MHz RAM
 • 500GB SATA Hard Drive
 • 13.3" Diagonal LCD Display
 • Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại
 • Túi
 • Chuột
 • Bảo hành 12 tháng.
Giá cũ:
14.256.000 VNĐ
Giá mới:
13.996.800 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i3 3217U
 • 4GB DDR3
 • 532GB (32GB SSD + 500GB HDD) Hard Drive
 • 13.3 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

  

 •  Túi Laptop Vaio
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
16.696.800 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i5 3210
 • 4GB DDR3
 • 500GB  SATA  Hard Drive
 • 13.3 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

 

 •  Túi
 • Bộ vệ sinh laptop
 • Phần mềm diệt virut bản quyền
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
17.841.600 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i5 2410
 • 4GB DDR3
 • VGA ATI Radeon HD 6630M (1GB) 
 • 128GB SSD  Hard Drive
 • 13.3 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

 

 •  Túi
 • Chuột
 • Bộ vệ sinh laptop
 • Phần mềm diệt virut bản quyền
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
17.906.400 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i5 3317U
 • 4GB DDR3
 • 532GB (32GB SSD + 500GB HDD)
 • 13.3 " LED
 •  ATI Radeon HD6470 (512MB)
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

 

 •  Túi Laptop Vaio
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
18.792.000 VNĐ
 
Thông tin chung
 • Intel® Core i5 2430
 • 4GB DDR3  RAM
 • 500GB SATA Hard Drive
 • 13.3" LED
 • AMD Mobility Radeon HD 6470M (512MB)
 • Windows 7 Home Premium
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại
 • Túi
 • Chuột
 • Bộ lau chùi Laptop
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
18.964.800 VNĐ
 
Thông tin chung
 • Intel® Core i5 2430
 • 4GB DDR3 RAM
 • 500GB SATA Hard Driver
 • 13.3" LED
 • AMD Mobility Radeon HD 6470M (512MB)
 • Windows 7 Home Premium
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại
 • Túi
 • Ổ cứng di động 320G.
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
20.476.800 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i5 2450M
 • 4GB DDR3
 • 500GB  SATA  Hard Drive
 • 13.3 " LED
 • VGA ATI Radeon HD 6630M (1GB)
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

 

 •   Túi Laptop Vaio
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
20.887.200 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i5 3210M
 • 6GB DDR3
 • 640GB SATA Hard Drive
 • 13.3 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

  

 •  Túi Laptop Vaio
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
21.384.000 VNĐ
 
Thông tin chung

  

 • Intel® Core i5 3210M
 • 6GB DDR3
 • 640GB  SATA  Hard Drive
 • 13.3 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

  

 •  Túi
 • Chuột
 • Bộ vệ sinh laptop
 • Phần mềm diệt virut bản quyền
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
21.384.000 VNĐ
 
Thông tin chung

  

 • Intel Core i5-2450M
 • 6GB DDR3
 • 640GB  SATA  Hard Drive
 • 15.5 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

  

 •  Túi
 • Chuột
 • Bộ vệ sinh laptop
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
22.096.800 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i7 2460M
 • 8GB DDR3
 • 500GB  SATA  Hard Drive
 • 13.3" LED
 • VGA ATI Radeon HD 6630M (1GB)
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

 

 •   Túi Laptop Vaio
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
22.442.400 VNĐ
 
Thông tin chung
 • Intel® Core i5 2410
 • 4GB DDR3 RAM
 • 500GB SATA Hard Drive
 • 13.3" LED
 • Windows 7 Home Premium
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại
 • Túi
 • Chuột
 • Bộ lau chùi Laptop

 

Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
25.401.600 VNĐ
 
 
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kinh doanh
0913366550
0912470761
0904992772
0966696169
Phòng kỹ thuật
0978509683
0904973207
01219133789
Sản phẩm khuyến mại
Sản phẩm mới
Sản phẩm bán chạy