Giỏ hàng:
0
sản phẩm
Thứ hai, 20/11/2017
Lọc sản phẩm
SONY VAIO (63)
Sắp xếp sản phẩm
Giỏ hàng:    0   sản phẩm      Đặt hàng | Xóa
Thông tin chung
 •  Intel® Core i3 2330
 • 4GB  DDR3 RAM
 • 500GB SATA Hard Drive
 • 14.1 " LED
 • Windows 7 Home Premium
 •  Made in China
 • Bao hanh 12 thang.
Thông tin khuyến mại

 

 • Túi
 • Chuột 
 • Bộ lau Laptop
Giá cũ:
14.040.000 VNĐ
Giá mới:
13.392.000 VNĐ
 
Thông tin chung
 • Intel® Core 2 Duo T6670
 • 4GB DDR2 800MHz RAM
 • 500GB SATA Hard Drive
 • 13.3" Diagonal LCD Display
 • Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại
 • Túi
 • Chuột
 • Bảo hành 12 tháng.
Giá cũ:
14.256.000 VNĐ
Giá mới:
13.996.800 VNĐ
 
Thông tin chung

   

 • Intel Core i3 2370M (2.4Ghz / 3MB)
 • 4GB DDR3
 • 320GB  5400RPM
 • 14.1 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

   

 •  Túi Laptop VAIO
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
14.212.800 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i3 2350
 • 4GB DDR3
 • 640GB  SATA  Hard Drive
 • 14 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

 

 •  Túi
 • Bộ vệ sinh laptop
 • Phần mềm diệt virut bản quyền
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
14.277.600 VNĐ
 
Thông tin chung

  

 • Intel® Core i5 460
 • 4GB DDR3
 • 500GB  SATA  Hard Drive
 • 15.5" LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.

 

Thông tin khuyến mại

 - Túi

- Phần mềm diệt virus

Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
14.299.200 VNĐ
 
Thông tin chung
 • Intel® Core i5 2450
 • 4GB (2GBx2) DDR3 RAM
 • 640GB SATA
 • 14.1 " LED
 • Windows 7 Home Premium
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại
 • Túi
 • Chuột
 • Bộ lau Laptop6
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
14.385.600 VNĐ
 
Thông tin chung

  

 • Intel® Core i3 2370
 • 4GB DDR3
 • 640GB  SATA  Hard Drive
 • 15.5 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

 +Túi xách

 +Phần mềm diệt virut

Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
14.515.200 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel Core i3-2310M
 • 4GB DDR3
 • 500 GB  SATA  Hard Drive
 • 14 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

 

 •  Túi
 • Chuột
 • Bộ vệ sinh laptop
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
14.521.680 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i3 2370
 • 6GB DDR3
 • 640GB  SATA  Hard Drive
 • 14.1 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

  

 •  Túi
 • Chuột
 • Bộ vệ sinh laptop
 • Phần mềm diệt virut bản quyền
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
14.601.600 VNĐ
 
Thông tin chung
 • Intel® Core i3 3227U (1.9GHz, 3 MB L3 cache),
 • 4GB DDR3 RAM,
 • 500GB 5400RPM + 24GB Hybrid Drive ,
 • 13.3-inch LED-backlit Display (1366 x 768) ,
 • Intel HD Graphics 4000 , Bluetooth 4.0 ,
 • 1.3MP Webcam , USB 3.0 ,
 • Microsoft Windows 8  (64-bit),
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng
Thông tin khuyến mại
 • Khuyến mại túi laptop Vaio
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
14.688.000 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i5 3210M
 • 6GB DDR3
 • 750GB  SATA  Hard Drive
 • 15.5 " LED
 • Microsoft Windows 8
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

 

 •  Túi Laptop Vaio
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
14.709.600 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i5 3210M
 • 6GB DDR3
 • 750 GB  SATA  Hard Drive
 • Intel HD graphic 4000
 • 15.5 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

 

 •  Túi Laptop Vaio
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
14.709.600 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i3 2330
 • 4GB DDR3
 • 640GB  SATA  Hard Drive
 • 14 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

 

 •  Túi
 • Chuột
 • Bộ vệ sinh laptop
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
14.901.840 VNĐ
 
Thông tin chung

  

 • Intel Core i3 2370M (2.4Ghz / 3MB)
 • 4GB DDR3
 • 320GB  5400RPM
 • 14.1 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

  

 •  Túi Laptop Vaio
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
14.904.000 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i5 2430
 • 4GB (2GBx2) DDR3
 • 640GB  SATA  Hard Drive-BLURAY DISC
 • 14.1 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng
Thông tin khuyến mại

 

 •  Túi xách chính hãng
 • Phần mềm diệt virus
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
14.949.360 VNĐ
 
Thông tin chung

    

 • Intel Core i3 2370M (2.4Ghz / 3MB)
 • 4GB DDR3
 • 320GB  5400RPM
 • 14.1 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

    

 •  Túi Laptop Vaio
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
15.206.400 VNĐ
 
Thông tin chung

    

 • Intel® Core i5 2450
 • 4GB DDR3
 • 640GB  SATA  Hard Drive
 • 15.5 " LED
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

  Túi Laptop Vaio

Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
15.206.400 VNĐ
 
Thông tin chung

 

 • Intel® Core i5 3210M
 • 4GB DDR3
 • 500GB  SATA  Hard Drive
 • 14.1 " LED
 • Microsoft Windows 8 (64-bit)
 • Made in China
 • Bảo hành 12 tháng.
Thông tin khuyến mại

  

 •  Túi
 • Chuột
 • Bộ vệ sinh laptop
 • Phần mềm diệt virut bản quyền
Giá cũ:
0 VNĐ
Giá mới:
15.292.800 VNĐ
 
 
Trang    1       2       3       4     Next 
 
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kinh doanh
0913366550
0912470761
0904992772
0966696169
Phòng kỹ thuật
0978509683
0904973207
01219133789
Sản phẩm khuyến mại
Sản phẩm mới
Sản phẩm bán chạy